Cung ứng và đại lý tàu

Dù bạn là chủ tàu hay người khai thác tàu, Glotrans hoàn toàn hiểu được làm thế nào để đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng. Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm tàu được giải phóng nhanh và bảo vệ tốt nhất lợi ích đối tác chúng tôi.

Điểm mạnh của chúng tôi là không chỉ chất lượng của các dịch vụ mà còn là mối quan hệ tốt với các bên có liên quan và các cơ quan quản lý. Đó là lý do tại sao các thuyền trưởng và các chủ sở hữu tàu hoàn toàn có thể yên tâm khi chúng tôi thực hiện các dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng tàu, phục vụ tàu thuyền và giải quyết tất cả những vấn đề phát sinh trong thời gian tàu lưu tại Việt Nam. 

Hơn thế nữa, với hệ thống văn phòng trải dài trên cả nước, Glotrans tự tin cung cấp dịch vụ cung ứng và đại lý tàu tại các cảng biển trên cả nước với chất lượng đồng bộ.

Chi tiết các dịch vụ đại lý tàu biển mà chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng.
-    Thông báo về tình trạng luồng, cầu bến, năng lực giải phóng tàu, dự tính cảng phí cho người ủy thác trước khi tàu đến.
-    Thu xếp các thủ tục cho tàu ra vào cảng biển, thu xếp hoa tiêu, cầu bến, bố trí tác nghiệp xếp dỡ hàng hóa.
-   Thu xếp dịch vụ cung ứng nước ngọt cho tàu biển.
-    Sửa chữa tàu, sửa chữa container với chi phí hợp lý, cạnh tranh.
-    Các nghiệp vụ môi giới thuê tàu và tư vấn thông tin.