LIÊN HỆ

contact 01

Ban Tổng Giám Đốc

Liên hệ: 0904 325 418

Email: dgm01.hq@glotransvn.com.vn

Người liên hệ: Lê Thị Thu

contact 01

Phòng Hành Chính - Nhân sự

Liên hệ: 0904 027 587

Email: oversea01.hq@glotransvn.com.vn

Người liên hệ: Trần Thị Hải Hậu

contact 01

Phòng Kinh Doanh

Liên hệ: 0902 601 264

Email: sales05.hcm@glotransvn.com.vn

Người liên hệ: Trương Thái Huy

contact 01

Phòng Chăm Sóc Khách Hàng

Liên hệ: 0795 249 609

Email: csv.hpg@glotransvn.com.vn

Người liên hệ: Bùi Thị Minh Hằng

contact 01

Phòng Marketing

Liên hệ: 0342 545 357

Email: oversea08.hq@glotransvn.com.vn

Người liên hệ: Nguyễn Thị Hương Ngọc Quyên

contact 01

Phòng Kế Toán

Liên hệ: 0934301052

Email: acc04.hpg@glotransvn.com.vn

Người liên hệ: Nguyễn Tuyết Mai

BẠN CẦN TƯ VẤN !

THÔNG BÁO CHO CHÚNG TÔI