Dịch vụ khác

Glotrans cung cấp dịch vụ cứu hộ khẩn cấp, di dời xác tàu, ứng phó sự cố môi trường ngoài khơi trên toàn bộ địa phận lãnh hải Việt Nam và khu vực lân cận.

Chúng tôi có đội chuyên gia về:
1.    Cứu hoả tàu, cảng biển
2.    Cứu hộ tàu chết máy
3.    Cứu hộ tàu mắc cạn
4.    Dịch vụ lặn, trục vớt cứu hộ
5.    Di dời xác tàu
6.    Hộ tống dẹp luồng dẫn tàu đi qua luồng hẹp
7.    Hỗ trợ hạ thủy cho các tàu, và các phương tiện
8.    Lai kéo các phương tiện không tự hành
9.    Ứng phó sự cố tràn dầu, hoá chất