GLOTRANS THAM DỰ HỘI NGHỊ "LOGISTICS VIỆT NAM HỘI NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASIAN 2015 (AEC)"

Ngày 27.11.2015, tại TP.HCM, GLOTRANS tham dự sự kiện "Logistics Việt Nam hội nhập cộng đồng kinh tế Asian 2015 (AEC)” do Công ty Vietnam Logistics Media (VLM) phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics (VLA) và Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics (VLI) đồng tổ chức.